Promenadskoter

CTM

HS-328

16 900 kr

CTM

HS-520

24 900 kr

CTM

HS-828

34 900 kr

CTM

HS-925

29 900 kr

G:A Tanneforsvägen 19,
582 54 Linköping.
Tel: 013 – 12 77 93